#mijnhuisismijnverhaal

Klachten oplossen door de Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC)

Ondanks de kwaliteitsmaatstaf die OnderhoudNL Garantie-bedrijven hanteren, kan er altijd iets zijn waarover de opdrachtgever ontevreden is. Deze opdrachtgever neemt dan meestal contact op met het secretariaat. In dat geval zijn wij er voor om partijen te helpen het geschil op te lossen. Wij adviseren en schakelen, wanneer dat noodzakelijk is, een onafhankelijke deskundige in om het probleem te beoordelen.

Mocht dat onverhoopt niet (meer) kunnen of lukken, dan is het goed te weten dat alle OnderhoudNL Garantie-bedrijven automatisch zijn aangesloten bij Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag, waarbij inmiddels 56 branches zijn aangesloten. Het doel van de Geschillencommissie is om een lange en dure rechtsgang te voorkomen en geschillen tussen consumenten en ondernemers juist op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen. De uitspraken van deze commissie zijn bindend. Indien van toepassing zorgt de Stichting AF-Erkenningsregeling (handelend onder de naam OnderhoudNL Garantie voor de nakoming).

Kijk voor meer informatie op www.degeschillencommissie.nl/consumenten/

 

Procedure klachten consumenten/OnderhoudNL Garantie-bedrijven

Wanneer u als consument een klacht heeft over uw OnderhoudNL Garantie-bedrijf is het verstandig dit met hem bespreekbaar te maken. In veel gevallen is een mondelinge mededeling van uw klacht aan uw OnderhoudNL Garantie-bedrijf vaak al voldoende. Mocht het gebeuren dat het mondeling melden van uw klacht niet tot het juiste resultaat heeft geleid dan is het goed de klacht schriftelijk aan de ondernemer te melden. Indien uw schriftelijk klacht onbeantwoord blijft of het antwoord van het bedrijf is onacceptabel dan kunt u OnderhoudNL Garantie om advies verzoeken. Dit kan tot 2 maanden na het schriftelijk melden van de klacht aan de ondernemer. Na de 2 maanden kan OnderhoudNL Garantie uw klacht niet meer in behandeling nemen, en wordt u verwezen naar de Geschillencommissie.


Advies bij uw klacht?

Ons advies is er op gericht om gerezen of te verwachten geschillen op te lossen door middel van overleg, bemiddeling en het toewerken naar overeenstemming. In onze advisering gaat OnderhoudNL Garantie ervan uit dat zij de volledige medewerking van zowel u als de ondernemer heeft om zo op een passende wijze naar oplossingen te zoeken. Mocht u niet meer `on speaking terms` zijn met het OnderhoudNL Garantie-bedrijf, dan kan OnderhoudNL Garantie de klacht niet in behandeling nemen en wordt u verwezen naar de Geschillencommissie.

Wat moet u doen voordat u uw klacht kunt indienen bij OnderhoudNL Garantie?

- Er dient sprake te zijn van een schriftelijke offerte. Als deze niet aanwezig is kan OnderhoudNL Garantie de klacht helaas niet behandelen.

- In de algemene consumentenvoorwaarden komt u te weten of het geconstateerde gebrek binnen de garantietermijn valt. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

- Valt het gebrek nog binnen de garantietermijn dan dient u uw klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan het OnderhoudNL Garantie-bedrijf te melden.

- De ondernemer heeft twee weken tijd om u een reactie te sturen.

- Heeft de ondernemer binnen de gestelde twee weken niet gereageerd of kunt u zich niet vinden in de geboden oplossing dan kunt u een klacht bij ons indienen.

- Het klachtenformulier kunt u hier downloaden. Deze dient u samen met kopieën van de offerte, de factuur en uw correspondentie richting de ondernemer, naar ons op te sturen. Wij proberen dan te bemiddelen tussen u en de ondernemer.