#mijnhuisismijnverhaal

Ik heb een klacht. Wat kan ik doen?

Ondanks de kwaliteitsmaatstaf die OnderhoudNL Garantie-bedrijven hanteren, kan er onverhoopt iets zijn waarover u ontevreden bent. Wij adviseren altijd eerst contact op te nemen met het bedrijf om het onderling op te lossen. Mocht het gebeuren dat het mondeling melden van uw klacht niet tot het juiste resultaat heeft geleid dan is het goed de klacht schriftelijk aan de ondernemer te melden. 

Als dat geen oplossing biedt, kunt u ons om advies vragen (link /contact). Wij adviseren en schakelen, wanneer dat noodzakelijk is, een onafhankelijke deskundige in om het probleem te beoordelen. Dit kan tot 2 maanden na het schriftelijk melden van de klacht aan de ondernemer. Na de 2 maanden kan OnderhoudNL Garantie uw klacht niet meer in behandeling nemen, en wordt u verwezen naar de Geschillencommissie.

Unieke regeling die u als consument beschermt

Mocht dat niet (meer) kunnen of lukken, dan is het goed te weten dat alle OnderhoudNL Garantie-bedrijven automatisch zijn aangesloten bij Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag. Het doel van de Geschillencommissie is om een lange en dure rechtsgang te voorkomen en geschillen tussen consumenten en ondernemers juist op een goedkope, snelle en eenvoudige manier uit de wereld te helpen. De uitspraken van deze commissie zijn bindend. Indien van toepassing zorgt de Stichting AF-Erkenningsregeling (handelend onder de naam OnderhoudNL Garantie) voor de nakomingsgarantie. U bent als consument daarmee tot €10.000,- euro beschermd. Kijk voor meer informatie op degeschillencommissie.nl/consumenten

Advies bij uw klacht

Ons advies is er op gericht om geschillen op te lossen door middel van overleg, bemiddeling en het toewerken naar overeenstemming. In onze advisering gaat OnderhoudNL Garantie ervan uit dat zij de volledige medewerking van zowel u als de ondernemer heeft om zo op een passende wijze naar oplossingen te zoeken. Mocht u niet meer `on speaking terms` zijn met het OnderhoudNL Garantie-bedrijf, dan kan OnderhoudNL Garantie de klacht niet in behandeling nemen en wordt u verwezen naar de Geschillencommissie.

Wat moet u doen voordat u uw klacht kunt indienen bij OnderhoudNL Garantie?

 

Vind een schildersbedrijf in de buurt