#mijnhuisismijnverhaal

Privacybeleid OnderhoudNL Garantie

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij van u (kunnen) ontvangen als u die bij ons op de website invult zijn uw naam en adresgegevens en uw contactgegevens. Ook uw bedrijfsgegevens behandelen wij zorgvuldig.

De gegevens die u via het formulier verstuurt, worden verstuurd naar het bedrijf van uw keuze en naar OnderhoudNL Garantie. Zij worden noch op de webserver noch in een adresbestand opgeslagen. Deze gegevens hebben wij nodig om u in te schrijven als deelnemer van OnderhoudNL Garantie, om contact met u op te nemen en/of om bestellingen naar u te doen toekomen. In het geval waarin u betaalde producten en/of diensten van ons afneemt dan zullen wij ook uw bankrekeningnummer vragen om te kunnen controleren of betalingen bij ons zijn binnengekomen.

Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot deelnemerschap of een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen. Na uitvoering van de opdracht houden wij uw gegevens slechts met uw instemming in ons bezit als daarvoor een aan te wijzen doel is. Dit is bijvoorbeeld gedurende de periode waarin u deelnemer bent. Als u een vraag aan ons heeft gesteld dan verwijderen wij uw gegevens na beantwoording daarvan, tenzij wij daarover andere schriftelijke afspraken maken. Wij nemen voldoende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven, die wij in een voorkomend geval dan ook eerst zullen vragen. Als u deelnemer bent dan delen wij uw gegevens alleen met een derde waarvan wij weten dat ook zij zorgvuldig met uw privacy omgaan.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website worden opgeslagen op de harde schijf van een bezoeker. Bijna iedere website gebruikt cookies. Op deze website is het gebruik van cookies geminimaliseerd. Cookies worden uitsluitend toegepast om de website technisch correct te laten functioneren. Via cookies wordt geen informatie verstrekt aan derden. Wel wordt er op deze website Google Analytics gebruikt. Dit heeft uitsluitend tot doel om te weten welke pagina`s er door hoeveel bezoekers bekeken worden. Wij hebben met Google een samenwerkingovereenkomst afgesloten. Uw gegevens (IP-adres) worden door Google niet kenbaar gemaakt en niet gekoppeld aan andere campagnes. Ook worden er geen gegevens verstrekt aan derden noch gebruikt voor welke dan ook reclamedoeleinden.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend bewaard voor zo lang dit nodig is om de desbetreffende handeling uit te voeren. Wij verklaren uw persoonlijke gegevens niet aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins te verspreiden.

U hebt de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden.

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Onze contactgegevens zijn:
Postbus 30
2700 AA Waddinxveen
0182-571660
info@onderhoudnlgarantie.nl