#mijnhuisismijnverhaal

ACTIE

VOORWAARDEN `100,- RETOUR voor de meeste waarderingen` week-acties

U maakt uitsluitend kans op de weekprijs van 100 euro indien het schilderbedrijf of onderhoudsbedrijf waarvan u de factuur heeft ontvangen deelnemer is aan OnderhoudNL Garantie. De werkzaamheden op de factuur moeten moeten minimaal volstaan aan het bedrag van 100 euro en betrekking hebben op schilderwerk of onderhoudswerk dat is uitgevoerd door het OnderhoudNL Garantie-bedrijf. De 
Om in aanmerking te komen voor de weekprijs dient u een beoordeling te plaatsen op www.onderhoudnlgarantie.nl. Tevens dient u bij de door u geplaatste beoordeling uw gegevens te hebben ingevoerd en een foto te hebben geplaatst.
Wekelijks op maandag wordt automatisch de weekwinnaar bepaald. Hiervoor komen in aanmerking, alle beoordelingen met minimaal 1 `waardering` (de duimpjes in de foto) die in de periode van 13 weken vóór die betreffende maandag (een week loopt van maandag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur) zijn geplaatst. Als een beoordeling eenmaal weekwinnaar is geworden, eindigt de deelname aan de weekwinnaar prijs. De beoordeling blijft wel zichtbaar op de website.
Na de bepaling van de weekwinnaar wordt de plaatser van de beoordeling gevraagd de betreffende factuur toe te sturen aan OnderhoudNL Garantie. Na verificatie door OnderhoudNL Garantie door middel van het opvragen van de desbetreffende factuur kan de weekprijs worden uitbetaald. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. OnderhoudNL Garantie behoudt zich het recht voor de beoordeling zonodig te verwijderen.

Winnaars ontvangen persoonlijk bericht. Winnaars ontvangen € 100,- netto op hun rekening. Over het bedrag heeft OnderhoudNL Garantie reeds kansspelbelasting betaald.
Door het meedoen aan de actie geeft u OnderhoudNL Garantie toestemming om uw gegevens te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
Bij het meedoen aan de actie gaat u, door middel van het plaatsen van een beoordeling, akkoord met deze voorwaarden.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

  

PRIVACY

Inleiding

www.onderhoudnlgarantie.nl is een website van de Stichting AF-Erkenningsregeling, waar de OnderhoudNL Garantie-bedrijven zijn aangesloten als deelnemer. De website geeft hen inzicht hoe (on)tevreden al haar klanten zijn. Dit gebeurt geheel anoniem: er worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens doorgegeven aan het betreffende deelnemende OnderhoudNL Garantie-bedrijf. Deelname prijsvraag en nieuwsbrief is optioneel .
Uitgangspunt van de Stichting AF-Erkenningsregeling is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan de Stichting AF-Erkenningsregeling en / of aan haar deelnemende bedrijven niet verplicht is m.b.t. dit klantentevredenheidsonderzoek. U hebt altijd zelf de keuze of u persoonlijke gegevens wilt invoeren.
Voor het (optioneel) willen deelnemen aan de prijsvraag verlangt Stichting AF-Erkenningsregeling dat uw persoonsgegevens worden ingevoerd. Deze worden gebruikt om het betreffende bedrijf wat de werkzaamheden bij u heeft uitgevoerd op de hoogte te stellen, zodat de overdracht van de prijs door het bedrijf aan u kan worden gedaan.

Uitslag prijsvraag

Als u ervoor heeft gekozen deel te nemen aan de prijsvraag wordt u persoonlijk door de Stichting AF-Erkenningsregeling op de hoogte gesteld. Winnaars krijgen automatisch bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Het betreffende bedrijf wat de werkzaamheden bij u heeft uitgevoerd wordt tevens op de hoogte gesteld, zodat de overdracht van de prijs door het bedrijf aan u kan worden gedaan.

Uw rechten

De Stichting AF-Erkenningsregeling wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Als u echter vragen heeft over de manier waarop de Stichting AF-Erkenningsregeling met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u altijd een bericht sturen aan: info@onderhoudnlgarantie.nl. U kunt ook een bericht naar dit e-mailadres sturen als u wilt weten welke gegevens met uw toestemming over u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt corrigeren en als u gegevens wilt laten wissen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Als het niet nodig is om in het cookie persoonsgegevens op te slaan, doet de Stichting AF-Erkenningsregeling dit niet. Deze cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Acceptatie

Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met de privacy statement of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze sites. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy statement aan te brengen. Wanneer u van deze gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht de voorwaarden te hebben geaccepteerd.